Leave Your Message
010203

GEREK SANATÇYLYK ÇÖZGÜNI saýlaň

senagat önümleri

Önümler
010203

biz hakda

Döredileli bäri, “Qingdao Center Machinery Co., Ltd.” PET / PP / PE / ABS / PS plastmassa plastinka we list önümçilik liniýalaryny, PE uly diametrli turba önümçilik liniýalaryny, 3PE polat turbanyň poslama garşy enjamlary öndürmekde ýöriteleşdi, we PE / PVC bir we iki diwarly gasynlanan turba önümçilik liniýalary. , We dürli plastmassa profil önümçilik liniýalary. Tehnologiýany we import we eksport işini birleşdirýän maşyn öndürýän hyzmat üpjün ediji.

Kompaniýa, Şandong welaýatynyň ingingdao şäheriniň Jiaoxi senagat parkynda ýerleşýär, bu ýerde bize ajaýyp artykmaçlyklary berýän baý çeşmeler we görnükli adamlar bar. Kompaniýa döredilen gününden bäri önüm önümçiligini we tehnologiýany ösdürmegi hemişe birinji ýerde goýýarys. Önümiň täze ösüşi nukdaýnazaryndan, ösen enjamlary gözlemek we ösdürmek üçin maýa goýduk, gözleg we ösüş bölümini döretmek üçin belli hünärmenleri hakyna tutduk we ýokary derejelere düşünmek üçin degişli kollejler we uniwersitetler bilen yzygiderli aragatnaşyk we ýygnak mehanizmini döretdik. önümleriň gözleg ugruny öz wagtynda tamamlaň.

 • 105
  +
  Milli patent
 • 33
  +
  Satyş bilen baglanyşykly şäherler
 • 41
  +
  Serviceyldyz hyzmat nokatlary
has giňişleýin gör

IOT GOWY ÖNÜMLER

Iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýärin

01

BIZI C KERTIFIKATY

şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama3
şahadatnamalar4
şahadatnama5
cer (4) qko
asman (5) 6ai
asman (5) l1d
(4) sagat alyň
cer (1) ndb
şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama3
şahadatnamalar4
şahadatnama5
şahadatnama6
şahadatnama7
şahadatnama8
şahadatnama9
şahadatnama10
şahadatnama11
şahadatnama12
şahadatnama13
şahadatnama14
cer (1) ndb
cer (4) qko
asman (5) 6ai
asman (5) l1d
(4) sagat alyň
cer (1) ndb
şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama3
şahadatnamalar4
şahadatnama5
cer (4) qko
asman (5) 6ai
asman (5) l1d
(4) sagat alyň
cer (1) ndb
0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi birýigrimi ikiýigrimi üçýigrimi dört25262728293031323334353637383940

Hyzmatdaşlyk markasy

biziň wezipämiz, saýlawlaryny berk we dogry etmek, müşderiler üçin has uly gymmatlyk döretmek we öz gymmatlyklaryny durmuşa geçirmek

fire1gvf
marka2i28
marka3fr5
marka454h
marka50eg
marka6uyh
marka7qcd
marka8g2i
marka93vq
marka10z6v
marka11gz4
marka126gv
marka13qzb
marka14sqm
marka158ae

habarlaşyp dur

Önümlerimiz / hyzmatlarymyz bilen üpjün etmek mümkinçiligimize begenýäris we siziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmagy umyt edýäris

derňew